Słuchanie anglojęzycznych bajek, opowiadań, czy wierszy sprzyja zapamiętywaniu nowych słów i zwrotów, ale również osłuchiwaniu się z brzmieniem i melodią nowego języka. Dziecko ma nadzwyczajny dar domyślania się znaczeń z kontekstu, z ilustracji, a nawet z mimiki i gestów oraz modulacji głosu dorosłego, który czyta mu książkę na głos. Bardzo istotnym czynnikiem, wspomagającym zapamiętywanie nowych treści jest humor i zabaw. Dziecko szybciej i łatwiej zapamięta zwroty w języku obcym, gdy będą opatrzone humorystycznymi rysunkami.

W ramach projektu „Stories” w dwa kolejne piątki każdego miesiąca dzieci będą poznawały nową bajkę.

22 marca i 29 marca (piątek) dzieci poznają nową bajkę: 3- latki: „Ted’s sched”, 4-latki „The Magic Porrige Pot”, 5-latki „The Boy Who Cried Wolf”, 6-latki „The Magic Gifts” oraz zapoznają się z nowym słownictwem za pomocą kart obrazkowych, a  na sam koniec, wezmą udział w grach i zabawach, które będą  skoncentrowane wokół treści.