15 lutego (czwartek) kontynuowane będą tradycje i zwyczaje ludowe. Dzieci zapoznają się z folklorem krakowskim, m.in. z ludowym strojem, legendą, tańcem oraz z tradycjami tego regionu.