22 marca (czwartek) „Yes, I can!”. Za pomocą konstrukcji can/can’t w marcu dzieci będą opowiadały o tym jakie czynności potrafią wykonywać, a których zrobić nie potrafią. W ramach zajęć będą także powtarzać wcześniej poznane już zwroty związane z różnymi aktywnościami, a także formami spędzania wolnego czasu.