10 kwietnia (wtorek) dzieci zapoznają się z pojęciami: „przyciąganie” oraz „odpychanie”. Teoria zostanie dopełniona praktyką poprzez atrakcyjne i rozwijające eksperymenty. Z każdego eksperymentu dzieci będą samodzielnie wyciągać wnioski.