W tym roku tematem projektu feryjnego będzie „Kraina zmysłów”. Najlepszymi nauczycielami dzieci jest doświadczanie poprzez zmysły. Zwykle kiedy dziecko może czegoś dotknąć, coś poczuć, coś zobaczyć albo usłyszeć łatwiej przyswajają wiedzę. Wszystko co nieznane wywołuje u dziecka lęk. Zmysłowy kontakt z nieznanymi przedmiotami, odgłosami, nowymi smakami, różnorodnymi fakturami czy formami aktywności niweluje strach. W ramach projektu dzieci będą brały udział w ekspedycji w głąb następujących zmysłów: słuch, węch, dotyk, smak i wzrok.