W ramach tego projektu w tym miesiącu dzieci zapoznają się z pojęciem równowaga. Każdy weźmie udział w atrakcyjnych i rozwijających eksperymentach, między innymi: "Magiczna tęcza", "Falę w butelce", "Zaczarowane widelce". Na zakończenie dzieci będą mogli samodzielnie wyciągać wnioski.