18 ban18.jpg

PROJEKT ‘WORLD OF ENGLISH'

Projekt ‘World of English’ jest autorskim projektem anglojęzycznym. Ma na celu przybliżyć dzieciom literaturę i kulturę ludzi żyjących w krajach, w których angielski jest językiem używanym w życiu codziennym. Dzieci uczestniczą w pokazach multimedialnych, które opowiadają o zwyczajach, sztuce i religii rdzennych mieszkańców krajów anglojęzycznych. Ponadto, przedszkolaki uwrażliwiane są na muzykę, elementy sztuki tanecznej oraz inne osiągnięcia artystyczne danych narodów.
Te wszystkie działania mają na celu rozwinąć u dzieci tolerancję wobec otaczającego je świata, w którym Polska i język polski są tylko jednym z wielu elementów na mapie. Wiemy bowiem, iż akceptacja ludzi, którzy wyglądają i zachowują się odmiennie niż my, jest ważnym krokiem w edukacji przedszkolaka podróżującego po całej kuli ziemskiej i dorastającego w świecie, w którym granice międzypaństwowe są coraz mniej zauważane i wyodrębniane.


MAŁY MATEMATYK

Głównym celem projektu jest wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie dzieci sześcioletnich o podjęcia nauki w szkole, jak również zachęcanie młodszych dzieci do próby myślenia matematycznego w oparciu o najprostsze pojęcia matematyczne.
W edukacji matematycznej w przedszkolu najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka, stanowiące budulec, z którego tworzy ono pojęcia matematyczne oraz umiejętności. Doświadczenia te przyczyniają się do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. W projekcie ,,MAŁY MATEMATYK’ ’zajęcia są wypełnione ciekawymi zadaniami- doświadczeniami i matematycznymi grami, uwzględniającymi stopniowanie trudności. Odpowiedni zakres kształcenia sprzyja stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci i dobrze przygotowuje je do nauki matematyki w szkole. Projekt trwa cały rok szkolny.


MAŁY NAUKOWIEC

Jest to cykl zajęć pomagający dzieciom zrozumieć tajemnicze zjawiska natury, rozbudzić ich zainteresowania badawcze, rozwijać umiejętność wyciągania wniosków, wzbogacić wiedzę na temat właściwości badanego obiektu. Dzięki samodzielnym doświadczeniom, eksperymentom przeprowadzanym pod czujnym okiem Nauczyciela wcielającego się w postać Szalonego Naukowca, dzieci mają możliwość poznawać otaczającą je rzeczywistość, odkrywać nieznany im dotąd świat nauki.
Zajęcia z cyklu „Mali Naukowcy” to wspaniała zabawa pobudzająca dzieci do myślenia, ukierunkowująca ich ciekawość zachęcająca do zadawania pytań i poznawania. W naszym przedszkolu w ramach spotkań z szalonym Naukowcem zrealizowaliśmy następujące tematy zajęć:

  • „Eksperymentujemy z wodą- zabawy badawcze”
  • „Świat kolorów”
  • „Właściwości magnesu”
  • „Zabawy badawcze z powietrzem”
  • „Eksperymentujemy ze światłem”
  • Optyka”.