4 ban4.jpg

ANGIELSKI

Podstawowy program do nauki języka angielskiego to „Cookie and friends” wydawnictwa Oxford uzupełniony o specjalistyczne materiały dydaktyczne z amerykańskich przedszkoli. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela w formie aktywnej zabawy – dzieci śpiewają, uczą się wierszy, słuchają bajek i opowiadań, odgrywają scenki tematyczne… słowem mają możliwość słuchania i mówienia w języku angielskim, co jest ogromnym walorem w nauce języka obcego.
 

ZAJĘCIA SPORTOWE z elementami gimnastyki korekcyjnej

Jak ważny jest ruch w rozwoju dziecka, o tym nie trzeba nikogo przekonywać. Nasze zajęcia wychodzą naprzeciw zaspokojeniu naturalnej potrzeby ruchu, ale ukierunkowanej na rozwój takich cech motorycznych jak: zwinność, szybkość, siła, orientacja w przestrzeni i na sygnał, poczucie równowagi… ale także pozwalają na kształtowanie prawidłowej sylwetki dziecka, poprzez włączenie do programu zabaw z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz ćwiczeń zapobiegających powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy.
 

MALARSTWO

Podczas tych zajęć zaangażujemy dzieci w różne projekty plastyczne, których celem będzie między innymi rozwój dziecięcej wyobraźni, ekspresji twórczej, sprawności manualnej, współpracy w grupie. Dzieci równie często jak pędzla i kredki będą używały palców, korków, gąbki, patyków… Nie ograniczymy się tylko do malowania na papierze- będziemy malować na tkaninach, folii, tekturach… Zajęcia będą także dobrą okazją do samodzielnego eksperymentowania.
Glina, modelina, plastelina, masa solna i papierowa, gips…to masy plastyczne, które mali rzeźbiarze zamienią w realistyczne lub abstrakcyjne przedmioty. Zabawy z gliną to także świetna okazja do rozładowania napięcia, odprężenia się i wyciszenia.
 

ZAJĘCIA MUZYCZNO-RYTMICZNE

Chcemy, aby nasze dzieci były rozśpiewane, dlatego proponujemy zajęcia dodatkowe, na których dzieci będą uczyły się wielu piosenek, tworzyły do nich zabawy ilustracyjne, rytmiczne i taneczne. Na pewno powstanie orkiestra z zapałem grająca na instrumentach perkusyjnych, a specjalnie dobrane ćwiczenia i zabawy na pewno wpłyną na rozwój pamięci muzycznej dzieci. Mamy nadzieję, że tradycją przedszkola stanie się coroczny Festiwal Piosenki, podczas którego Rodzice będą podziwiać występy naszych przedszkolaków.
 

KARATE

Zajęcia odbywają się pod pojęciem sztuk walki, są świetnym treningiem ogólnorozwojowym. Ich schemat opiera się na rozgrzewce w formie zabawy, rozciąganiu i gimnastyce oraz na ćwiczeniu podstawowych technik sztuk walki. Na zajęciach przeznaczonych dla dzieci, dobierane są odpowiednie ćwiczenia dostosowane do ich wieku. Stosuje się dużo zabaw, które wpływają na kompleksowy rozwój psychomotoryczny. Uczestnicy w trakcie zajęć nabywają sprawność i umiejętność, które w przyszłości zaowocują wysokim usportowieniem organizmu.
 

TANIEC

Zajęcia taneczne obejmują różne rodzaje tańca. Poprzez wesołe ćwiczenia, dzieci będą poznawały hip-hop, taniec współczesny, disco, elementy jazzu oraz inne rodzaje tańca. Najważniejszym celem zajęć jest, aby dzieci poznawały swoje ciało w ruchu i w muzyce. Umiały współpracować w grupie w przestrzeni i z samym sobą. W pierwszej kolejności liczy się dobra zabawa oraz czerpanie przyjemności z nauki tańca. Podczas pracy z dziećmi, przewidziane jest łączenie tańca z elementami teatru, a co za tym idzie, tworzenie krótkich etiud/ spektakli dziecięcych.
 

TEATR i ROZWIJANIE WYOBRAŹNI
Zajęcia opierają się na autorskich fabularyzowanych scenariuszach obfitujących w niespodzianki, zagadki, nowe doświadczenia, naukę o otaczającym nas świecie, wiersze i bajki uznanych autorów dziecięcych oraz ćwiczenia dramowe, kształtujące wrażliwość i rozwijające twórcze myślenie.
Zajęcia prowadzi aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, która od wielu lat pracuje z dziećmi, zapewniając im każdorazowo magiczną podróżą w Krainę Wyobraźni i Kreatywnej Zabawy, gdzie znika nieśmiałość, pojawia się radość i szczęście, a buzie dzieci są zawsze uśmiechnięte.