500 650 220

28 i 29 kwietnia odbędą się zajęcia pt. „Jestem Polką i Polakiem”, które mają na celu poszerzanie wiedzy na temat historii naszego kraju. Dzieci dowiedzą się czym jest patriotyzm, posłuchają Hymnu Polski, zapoznają się ze znaczeniem godła i flagi.
Nie zabraknie tematycznych prac plastycznych, podkreślających nadchodzące święta państwowe.