500 650 220
15 czerwca nasze Przedszkolaki wybiorą się na wycieczkę do teatru "Puntek" na warsztaty ceramiczno-teatralne. Dzieci będą mogły rozwinąć się arystycznie poprzez lepienie z gliny oraz przedstawiając scenki teatralne swoim Nauczycielom. Wszystko będzie odbywać się na świeżym powietrzu, co zbliży dzieci do natury. W przerwach pomiędzy warsztatami, dzieci będą mogły swobodnie bawić się na leśnym podwórku.