500 650 220
5 ban21.jpg
W dwujęzycznym Przedszkolu AKADERO Dzieci przyswajają język angielski w sposób naturalny i dlatego jest on ogromną przyjemnością dla wszystkich Przedszkolaków.

Każde małe dziecko posiada niezwykły dar – wrodzoną zdolność językową do nauczenia się języków, które je otaczają. Wykorzystując  dziecięcą  otwartość na naukę języków obcych i ogromną chłonność umysłu małych dzieci w przedszkolu AKADERO stwarzamy naszym wychowankom możliwość poznania języka angielskiego w momencie, gdy jest to najbardziej efektywne. Pragniemy wykorzystać ten niezwykły dar dzieci, aby oszczędzić im trudów  nauki języka obcego w przyszłości.

W grupie dwujęzycznej dzieci sa pod opieką Nauczyciela polskojęzycznego i Lektora języka angielskiego. W przedszkolu pracują na stałe zatrudnieni lektorzy języka angielskiego, co gwarantuje najwyższy standard nauczania.

Na co dzień otoczone są językiem angielskim przez lektora, który zwraca się do dzieci wyłącznie w języku obcym. Język angielski towarzyszy przedszkolakom we wszystkich codziennych sytuacjach. Nauczyciel anglojęzyczny zwraca się do dzieci w obcym języku nie tylko w sali, ale również w szatni, jadalni, toalecie, na placu zabaw i wszędzie tam gdzie dzieci przebywają. Dzięki temu dzieci uczą się języka obcego w ten sam sposób, w jaki nauczyły się języka ojczystego, pomimo że naukę drugiego języka zaczynają w późniejszym wieku. Etapy nauki są podobne do etapów przyswajania sobie przez dzieci języka ojczystego, a przez to dzieci w sposób nieświadomy i naturalny przyswajają słówka i zwroty funkcjonujące w tym języku.

Metody stosowane podczas zajęć:

  • pedagogika zabawy – nauka poprzez zabawę,
  • Total Physical Response (TPR) – uruchomienie wszystkich zmysłów Dziecka – rozwój umiejętności słuchania i rozumienia,
  • Storytelling – osłuchiwanie się z brzmieniem języka,
  • metoda naturalna prowadzenie zajęć wyłącznie w języku angielskim,
  • Learning by doing z wykorzystaniem zdolności artystycznych dzieci i elementów dramy.

W ramach zajęć języka angielskiego organizowane są:

  • teatry anglojęzyczne,
  • udział w festiwalach piosenki anglojęzycznej,
  • konkursy małych form teatralnych,
  • zajęcia poświęcone kulturze i obyczajom Wielkiej Brytanii.