500 650 220
21 nasi _pedag_radza.jpg
W procesie edukacji dbamy o pełny rozwój dziecka w sferze intelektualnej, społecznej, emocjonalnej i fizycznej. Dlatego każdy nauczyciel jest specjalistą w swojej dziedzinie, co daje nam gwarancję na profesjonale prowadzenie wszystkich zajęć.

Wszyscy pracownicy pedagogiczni otaczają dzieci opieką, troską i serdecznością. W sposób profesjonalny przygotowują propozycje zabaw i zająć dla nich. Dla naszych podopiecznych mają ciekawą ofertę działań twórczych w każdym obszarze rozwoju dziecka.

W swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Nauczyciele kładą duży nacisk na rozwój wyobraźni, kształtują twórcze myślenie i rozumienie świata.W pracy z dziećmi koncentrują się na odkrywaniu potencjału, jaki  kryje się w każdym  z nich oraz pielęgnowaniu i rozwijaniu dziecięcych uzdolnień, a przede wszystkim  rozumieją  potrzeby rozwojowe  i edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym.

Nauczyciele posiadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć w przedszkolu, a w swojej pracy realizują program edukacyjny zgodny z nową podstawą programową.