500 650 220
16 ban16.jpg

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA


Opieka psychologiczna w naszym przedszkolu kładzie nacisk na:

 • rozpoznawanie możliwości i potrzeb dzieci oraz umożliwianie ich zaspokojenia nie tylko w warunkach przedszkolnych

 • współpracę z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń oraz zaburzeń rozwojowych dzieci

 • wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu wszelkich problemów wychowawczych

 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej


W trakcie konsultacji psychologicznych rodzice mogą uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania jakie napotykają w czasie wychowania dzieci np.:

 • dlaczego moje dziecko mnie nie słucha?

 • dlaczego moje dziecko ma napady wściekłości i jak mu pomóc?

 • jak sprawić, by moje dziecko przestało być niejadkiem?

 • jak pomóc dziecku w kontaktach z rówieśnikami?

 • moje dziecko jest bardzo ruchliwe – czy powinnam się martwić?

 • jak ułatwić maluchowi start w przedszkolu?

 • dlaczego mój 2 letni synek jeszcze nie mówi? Kiedy konieczna jest wizyta u logopedy?

 • dlaczego mój synek uderza głową o ziemie?

 • kiedy najlepiej posłać dziecko do przedszkola?

 • jak przygotować dziecko do roli brata/siostry?

 
W czasie konsultacji rodzice mogą uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące zachowań dziecka, które budzą ich niepokój, np. dotyczące tempa czy poziomu rozwoju. Psycholog po dokonaniu wstępnej diagnozy, może doradzić rodzicom kolejne kroki, sposoby postępowania z dzieckiem.


OPIEKA LOGOPEDYCZNA

Wiek przedszkolny to okres intensywnego rozwoju mowy we wszystkich aspektach. Nie zawsze jednak rozwój ten przebiega prawidłowo. Obserwacje zachowań komunikacyjnych wśród dzieci w wieku 2 – 6 lat wykazują mniejsze lub większe nieprawidłowości w rozwoju mowy. Stąd ogromna rola profilaktyki w skutecznym i prawidłowym posługiwaniu się mową oraz świadomość dużych możliwości oddziaływania na ośrodki mowy dziecka do 6. roku życia.


GŁÓWNE CELE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:


Ukierunkowane na dziecko:

 • wczesne wykrycie ryzyka zaburzeń mowy, wad wymowy i podjęcie niezbędnych działań profilaktycznych, zwłaszcza zapobieganie wymowie międzyzębowej

 • wczesne podjęcie działań korygujących i profilaktycznych wobec dzieci przejawiających określone dysfunkcje w obrębie narządu żucia i aparatu oddechowego

 • usprawnianie procesu komunikacji językowej

 • wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka

 • wzmacnianie wiary we własne siły, rozwijanie samoakceptacji i kształtowanie pozytywnej samooceny


Ukierunkowane na rodzinę:

 • nawiązanie ścisłej współpracy z rodziną dziecka, po to, by rodzic potrafił skorzystać z instruktażu do zabaw i ćwiczeń z dzieckiem

 • motywowanie do systematycznych zabaw i ćwiczeń z dzieckiem w domu

 • wzmacnianie pozytywnych relacji rodzic – dziecko

 • włączenie rodziców do realizacji działań profilaktyczno – stymulujących rozwój mowy ich dziecka

 • pedagogizacja rodziców – popularyzacja wiedzy z zakresu profilaktyki zaburzeń artykulacyjnych
 • pomoc w zakresie kontaktu z innymi specjalistami


Ukierunkowane na nauczyciela:

 • dostarczanie wiedzy na temat rozwoju mowy dzieci w wieku przedszkolnym, przyczyn występujących nieprawidłowości oraz o metodach i technikach wspomagających prawidłowy rozwój

 • zaangażowanie w utrwalanie postępów dziecka