500 650 220
27 zaj_multimedialne.jpg
AKADERO to, oprócz wyjątkowego poziomu języka angielskiego, przedszkole o profilu artystycznym.

Dążymy do tego, aby nasze przedszkolaki miały możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez twórczość plastyczną, muzyczną, ruchową i teatralną.

Podstawą skutecznego funkcjonowania każdego dziecka jest postawa twórcza i kreatywna. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę zdolność rozwijamy i dajemy im możliwość twórczego rozwoju w różnych obszarach.  Realizując powyższy cel w przedszkolu AKADERO odbywają się:

- warsztaty plastyczne, które obejmują malarstwo i rysunek różnymi technikami, ceramikę oraz rzeźbę. Oprócz codziennych zajęć plastycznych z nauczycielem-wychowawcą prowadzimy specjalistyczne zajęcia w pracowni artystycznej, gdzie nauczyciele o plastycznym wykształceniu i niewątpliwym talencie odkrywają przed dziećmi niesamowity świat sztuki i  pokazują ciekawe techniki plastyczne.

Podczas warsztatów plastycznych przedszkolakom umożliwiamy działania wykonywane na płaszczyźnie i w przestrzeni. Poprzez zapewnienie innowacyjnych materiałów stwarzamy warunki do powstania dzieł, które są dla dzieci zachętą do dalszej pracy i rozwoju.

- warsztaty twórczej wyobraźni –  jest to podróż w Krainę  Wyobraźni i Kreatywnej Zabawy gdzie znika nieśmiałość a pojawia się radość. Dzieci przeżywają ciekawe przygody z pomocą wyobraźni i kreatywnego myślenia. Zajęcia opierają się na autorskich fabularyzowanych scenariuszach obfitujących w niespodzianki, zagadki, nowe doświadczenia, naukę o otaczającym świecie oraz ćwiczenia dramowe.

- warsztaty taneczne – instruktorzy zajęć tanecznych poprzez ruch  wyrabiają u dzieci poczucie rytmu, słuchu, swobodę i elastyczność a także harmonię ruchów. Poprzez taniec dzieci mają możliwość rozładowywania napięć mięśniowych i emocjonalnych, odprężają się i relaksują. Warsztaty pomagają  w pokonywaniu nieśmiałości, a także wyzwalają postawę kreatywności, która otwiera drzwi na twórcze poszukiwania.