500 650 220
22 rozwijanie_talentow.jpg

Nauczyciele naszego przedszkola, realizując założenia Koncepcji Pracy Przedszkola opartej na rozwijaniu inteligencji wielorakiej Howarda Gardnera, starają się zauważać wrodzone umiejętności dzieci, które rozwijają i pielęgnują. Aktywnie współpracujemy również z rodzicami i wspólnie obserwujemy procesy twórcze u swoich podopiecznych. Wspieramy osobiście każde dziecko i pomagamy mu w odkrywaniu nie tylko otaczającego świata, ale też samego siebie, swoich zalet i mocnych stron.

Każde dziecko ma określone predyspozycje i zainteresowania. Potrzebują one wsparcia by mogły rozwinąć się w prawdziwy talent. Pierwszym krokiem do rozwoju ponadprzeciętnych zdolności jest bezpośrednia praca z dzieckiem, obserwowanie go, wspieranie i motywowanie do działania. Kolejnym etapem jest tworzenie dziecku warunków, zachęcających do wytrwałości, podejmowania kolejnych prób i eksperymentowania. Nasze przedszkole zapewnia swoim wychowankom istotny kapitał na przyszłość - na radosne, pełne i szczęśliwe życie. Tutaj dziecko przeżywa radość i zadowolenie, poznaje smak sukcesów, przygotowuje się do aktywnego i twórczego życia.

Nauczyciele z pasją pracują ze swoimi wychowankami. Prowadzą ciekawe programy  rozwijające talenty plastyczne, teatralne, taneczne, matematyczne. Przedszkole systematycznie wzbogaca swoją bazę służącą odkrywaniu i rozwijaniu talentów dzieci. Placówka ma bogate wyposażone sale dydaktyczne.

Nasze dzieci uczestniczą w przeglądach, festiwalach, imprezach ogólnomiejskich i środowiskowych, konkursach miejskich i ogólnopolskich, gdzie mają okazję zaprezentować swoje zdolności. Z dumą śledzimy losy naszych wychowanków, których sukcesy na arenie ogólnopolskiej i światowej są potwierdzeniem celowości działań podejmowanych przez nasze przedszkole.