500 650 220

Metoda Domana nie jest typowym programem nauczania – sam Glenn Doman nazywał ją bardziej „zabawą w czytanie”, niż nauką. Jej podstawą jest bowiem zabawa, wraz z towarzyszącą jej atmosferą entuzjazmu i radości – ale też systematyczność, bo bez niej trudno o jakiekolwiek efekty.

Metodę Domana można zacząć stosować już u niemowląt – dolna granica wieku to 3 miesiące, górna – szósty rok życia. To czas, kiedy – jak twierdził Doman – mózg ma największe możliwości rozwoju, a dziecko uczy się, wykorzystując wszystkie zmysły (tzw. nauka polisensoryczna, wielozmysłowa) – przed węch, dotyk, wzrok, smak.

Na początku są to proste rzeczowniki, które wraz z upływem czasu łączą się we frazy, a następnie w zdania. W ciągu dnia powinno się odbyć kilka sesji – idealnie, jeśli jest ich pięć, ale jeśli rodzice nie mają na to czasu, mogą być trzy, a nawet jedna sesja.

c_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1987.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1975.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1973.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1978.jpgPodstawowym założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie najważniejszych funkcji dziecka: wzrokowych, słuchowo - językowych, dotykowo - kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu), motorycznych oraz współdziałania między nimi. Rozwijanie tych funkcji wskazane jest dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania. 


Celem tej metody jest kształtowanie lateralizacji, orientacji w schemacie własnego ciała, w jego prawej i lewej stronie oraz orientacji w przestrzeni. 

MDS sprzyja optymalnemu rozwojowi funkcji percepcyjno - motorycznych i ich koordynacji. Dzięki temu rozwój psychoruchowy jest harmonijny, a dziecko może osiągnąć pełną gotowość szkolną do nauki czytania i pisania,  także oddziałuje  korzystnie na procesy emocjonalne i zachowania społeczne.  
  
Podstawowym założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie najważniejszych funkcji dziecka: wzrokowych, słuchowo - językowych, dotykowo - kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu), motorycznych oraz współdziałania między nimi. Rozwijanie tych funkcji wskazane jest dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania. 

Celem tej metody jest kształtowanie lateralizacji, orientacji w schemacie własnego ciała, w jego prawej i lewej stronie oraz orientacji w przestrzeni. 

MDS sprzyja optymalnemu rozwojowi funkcji percepcyjno - motorycznych i ich koordynacji. Dzięki temu rozwój psychoruchowy jest harmonijny, a dziecko może osiągnąć pełną gotowość szkolną do nauki czytania i pisania,  także oddziałuje  korzystnie na procesy emocjonalne i zachowania społeczne.  

c_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1854.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1852.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1851.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1848.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1845.jpg


Glottodydaktyka prof. Rocławskiego to innowacyjna metoda znakomicie przygotowująca dzieci do nauki pisania i czytania, dająca niespotykane efekty w stosunku do tradycyjnych metod

Głównym celem tej metody jest indywidualne podejście i dostosowanie tempa pracy do każdego dziecka zgodnie z posiadanym potencjałem i możliwościami, dające mu szansę na sukces poprzez pobudzanie sfery emocjonalnej, intelektualnej i motywacyjnej. 

Glottodydaktyka to edukacja językowa, która kładzie nacisk na uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, pisania, kształtuje nawyki czytelnicze jak również uczy świadomości ortograficznej

c_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1875.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1885.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1889.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1897.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1904.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1907.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1930.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1933.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1948.jpg


Dziecięca Matematyka prof. Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej to metoda wspomagania rozwoju umysłowego dzieci poprzez edukację matematyczną realizowaną tak, aby zapewnić przyszłym uczniom sukces w szkole.

W edukacji matematycznej najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Doświadczenia są specjalnie dobrane do poziomu i umiejętności dziecka, które przyczyniają się do rozwoju myślenia i hartowania dziecięcej odporności. Zajęcia wypełnione są zabawami, ciekawymi zadaniami z odpowiednimi materiałami i grami.

Edukacja matematyczna w przedszkolu Akadero jest połączona z intensywnym rozwojem myślenia, z kształtowaniem odporności emocjonalnej oraz z ćwiczeniem wybranych umiejętności matematycznych.

Podczas zajęć dzieci są aktywne, co sprzyja rozwojowi ich myślenia.

c_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1833.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1828.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1811.jpgc_120_120_16777215_00_images_731-29-06-p.multimedialny_IMG_1806.jpg