500 650 220
26 autorskie_proj.jpg

Nasza misja

Dbamy, aby nasze przedszkole dawało każdemu dziecku solidne podstawy intelektualne i emocjonalne do późniejszych zmagań szkolnych, przede wszystkim poprzez rozwijanie jego zdolności, predyspozycji oraz zainteresowań.

  • Tworzymy środowisko i warunki, w których dziecko stopniowo wyrabia w sobie postawę samodzielności: uczy się podejmowania decyzji, sposobów radzenia sobie z problemami i rozwiązywania konfliktów.
  • Traktujemy naszych wychowanków podmiotowo; szanujemy poczucie indywidualności każdego dziecka i dajemy mu wsparcie w nawiązywaniu relacji społecznych oraz w zdobywaniu nowych doświadczeń.
  • Naszym priorytetem jest dbanie o całościowy rozwój dziecka, zarówno poznawczy jak i emocjonalno-społeczny.
  • Tworzymy przedszkole przyjazne zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Nasze dzieci, spędzając czas z rówieśnikami, czują się szczęśliwe i bezpieczne.


Nasze cele

Mając świadomość tego, jak ważny dla dalszego rozwoju młodego człowieka jest okres przedszkolny, realizujemy cele, które w przyszłości zaprocentują i uczynią z naszych obecnych przedszkolaków szczęśliwych, pewnych swoich umiejętności i świadomych możliwości młodych ludzi.


Nasze cele to:
  • zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa,

  • szanowanie poczucia indywidualności,

  • dawanie poczucia akceptacji i przynależności do grupy,

  • monitorowanie i stymulowanie całościowego rozwoju dziecka,

  • współpraca z rodzicami polegająca na rzetelnej obserwacji pedagogicznej omawianej z rodzicami,

  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień u dzieci.