500 650 220
14 ban14.jpg


Jednym z ważnych zadań, które spełniają nasi nauczyciele jest budzenie u dzieci zaciekawienia otaczającym światem. Młodsze dzieci nie zwracają jeszcze tak dużej uwagi na to, co dzieje się wokół nich. Dlatego stwarzamy im warunki poznawania świata poprzez obserwacje, doświadczenia, zabawy. Bardzo dobrą okazją do rozwijania ciekawości u dzieci są spacery i wycieczki.

 

Spacery

Na spacerze dzieci bogacą wiadomości i doświadczenia w zetknięciu z otoczeniem odmiennym od sali przedszkolnej. To też okazja do obserwacji świata ludzi, zwierząt, roślin i rzeczy oraz zjawisk przyrodniczych. Dla małych dzieci to przede wszystkim zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, bo poprzez nie łatwiej przeżywają i rozumieją to, co dzieje się wokół nich.


Wycieczki

Wycieczka przedszkolna najczęściej związana jest z aktualną tematyką. W czasie jej trwania, w sposób planowy, dążymy do osiągnięcia zamierzonego celu poznawczego wynikającego z treści programowych na dany miesiąc.
Nasze wycieczki zawsze są zaplanowane, wybieramy miejsca niebanalne, oferujące ciekawy program edukacyjny. Podczas wycieczek i spacerów uczymy dzieci dyscypliny w grupie dziecięcej i umiejętności podporządkowania się wymaganiom wychowawcy. Dlatego ćwiczymy wcześniej z dziećmi sprawne reagowanie na umówione sygnały, które powinny znać i rozumieć.