500 650 220
19 ban19.jpg

GLOTTODYDAKTYKA prof. Rocławskiego  

Glottodydaktyka prof. Rocławskiego to innowacyjna metoda znakomicie przygotowująca dzieci do nauki pisania i czytania, dająca niespotykane efekty w stosunku do tradycyjnych metod.

Głównym celem tej metody jest indywidualne podejście i dostosowanie tempa pracy do każdego dziecka zgodnie z posiadanym potencjałem i możliwościami, dające mu szansę na sukces poprzez pobudzanie sfery emocjonalnej, intelektualnej i motywacyjnej.

Glottodydaktyka to edukacja językowa, która kładzie nacisk na uczenie właściwej techniki płynnego czytania ze zrozumieniem, pisania, kształtuje nawyki czytelnicze jak również uczy świadomości ortograficznej


METODA DOBREGO STARTU
 
Podstawowym założeniem Metody Dobrego Startu jest jednoczesne rozwijanie najważniejszych funkcji dziecka: wzrokowych, słuchowo - językowych, dotykowo - kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu), motorycznych oraz współdziałania między nimi. Rozwijanie tych funkcji wskazane jest dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania.

Celem tej metody jest kształtowanie lateralizacji, orientacji w schemacie własnego ciała, w jego prawej i lewej stronie oraz orientacji w przestrzeni.

MDS sprzyja optymalnemu rozwojowi funkcji percepcyjno - motorycznych i ich koordynacji. Dzięki temu rozwój psychoruchowy jest harmonijny, a dziecko może osiągnąć pełną gotowość szkolną do nauki czytania i pisania,  także oddziałuje  korzystnie na procesy emocjonalne i zachowania społeczne.