500 650 220
24 prof_artystyczny.jpg

NAUCZANIE ANGLOJĘZYCZNE

Efekty nauczania w grupach anglojęzycznych są ogromne. Dzieci, które przyswajają angielski w tym trybie, nie tylko doskonale rozumieją wychowawcę, ale są już w stanie się z nim porozumieć , bądź co bądź, w obcym sobie języku, używając w odpowiednim kontekście słów i zwrotów, które wcześniej nabyły w codziennej interakcji z nauczycielem. Wiele dzieci już bez problemu łączy języki polski i angielski. Dzieci stosują już język angielski, kiedy komunikują się ze swoimi rówieśnikami. Można u nich zaobserwować, iż często, w sposób spontaniczny i niekontrolowany, „przełączają się” z języka polskiego na angielski w czasie zabawy dowolnej, w którą wychowawca anglojęzyczny nie ingeruje. Co więcej, dzieci starsze opanowały sztukę globalnego czytania wyrazów autorstwa Glena Domana, a także umiejętność literowania wyrazów. W konsekwencji, można więc śmiało powiedzieć, iż grupy anglojęzyczne w Przedszkolu „Akadero” są doskonałą inwestycją dla rodziców, którzy myślą o przyszłości swoich dzieci.

- LEKTOR J.ANGIELSKIEGO