500 650 220
23 obszar_artystyczny.jpg
Podstawą skutecznego funkcjonowania każdego dziecka jest postawa twórcza i kreatywna. Dzieci są kreatywne z natury, dlatego tę zdolność rozwijamy i dajemy możliwość twórczego rozwoju w różnych obszarach. Dążymy do tego, aby nasze przedszkolaki mogły wyrazić swoje emocje poprzez twórczość plastyczną, muzyczną, ruchową i teatralną.

Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Nasi mali Artyści przeżywają radość kreacyjną, która pobudza ich do dalszej zabawy formami, barwą czy dźwiękiem.

W przedszkolu Akadero nauczyciele zwracają szczególną uwagę na bogactwo, energię i potencjał jaki drzemie w każdym dziecku. Rysunek, taniec, ruch, muzyka i śpiew to te rodzaje ekspresji, które wyzwalamy u dzieci w sposób naturalny i umiejętnie wykorzystujemy w poznawaniu świata i rozwijaniu ukrytych talentów.