500 650 220
10 ban10.jpg

DYDAKTYKA

Podstawą pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu jest program M. Kwaśniewskiej i W. Żaby-Żabińskiej „Nasze Przedszkole”.

Program ten został uhonorowany Nagrodą im. Filipa Kallimacha za wybitne osiągniecia w sferze edukacji oraz wyróżniony w konkursie MEN i CODN. Program ten opiera się na koncepcji wychowania przedszkolnego, którego podmiotem jest dziecko i realizuje model edukacji wspierającej indywidualny rozwój każdego dziecka, rozumiany jako rozwój całościowy w 3 sferach: intelektualnej, emocjonalno-społecznej i ruchowej.

 

Program akcentuje rozwój takich cech jak:
 • zdolność obserwacji,
 • pamięć,
 • koncentracja uwagi,
 • ciekawość,
 • wyobraźnia,
 • potrzeba sprawdzania siebie,
 • twórcza postawa wobec świata,
 • przeżywanie radości z rozwiązywania problemów,
 • indywidualny styl w myśleniu i działaniu.

Program wskazuje na rozwój takich umiejętności jak:
 • porozumiewanie się,
 • zdolność rozumowania,
 • zdolność rozwiązywania problemów,
 • samodzielność,
 • umiejętność zabawy i pracy,
 • kreatywność,
 • umiejętność poszukiwania.

 


Materiał programowy został uporządkowany wokół kilku sfer rozwojowych:

 1. sfera doświadczeń związanych z “ja”,
 2. sfera kontaktów społecznych,
 3. sfera kontaktów ze światem,
 4. sfera aktywności językowej,
 5. sfera reagowania emocjonalnego.


Nie da się wyraźnie określić granic tych sfer, a nauczyciel tworząc sytuacje dydaktyczne ma na względzie rozwój wszystkich sfer jednocześnie. Materiał programowy jest wskazówką: co rozwijać, jak i po co, na bazie tego, co dziecko faktycznie umie, wie, potrafi. Dlatego nauczyciel traktuje program elastycznie i indywidualnie, tzn. dobiera treści i cele do konkretnego dziecka lub grupy dzieci o podobnych preferencjach.

W programie nie ma podziału na grupy wiekowe. Zakłada on, że zaproponowane zadania i sytuacje edukacyjne pozwolą nauczycielowi wybrać odpowiednie dla poszczególnych grup wiekowych lub zainspirują do tworzenia nowych, aby dać szansę indywidualnego rozwoju każdemu dziecku, zgodnie z jego możliwościami.

Głównym założeniem tego programu jest nauczanie i uczenie się poprzez zabawę, zaangażowanie i emocje.