500 650 220
Podstawowy program do nauki języka angielskiego to „Cookie and friends” wydawnictwa Oxford uzupełniony o specjalistyczne materiały dydaktyczne z amerykańskich przedszkoli. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela w formie aktywnej zabawy – dzieci śpiewają, uczą się wierszy, słuchają bajek i opowiadań, odgrywają scenki tematyczne… słowem mają możliwość słuchania i mówienia w języku angielskim, co jest ogromnym walorem w nauce języka obcego.