500 650 220
Zajęcia taneczne obejmują różne rodzaje tańca. Poprzez wesołe ćwiczenia, dzieci będą poznawały hip-hop, taniec współczesny, disco, elementy jazzu oraz inne rodzaje tańca. Najważniejszym celem zajęć jest, aby dzieci poznawały swoje ciało w ruchu i w muzyce. Umiały współpracować w grupie w przestrzeni i z samym sobą. W pierwszej kolejności liczy się dobra zabawa oraz czerpanie przyjemności z nauki tańca. Podczas pracy z dziećmi, przewidziane jest łączenie tańca z elementami teatru, a co za tym idzie, tworzenie krótkich etiud/ spektakli dziecięcych.