500 650 220
Jak ważny jest ruch w rozwoju dziecka, o tym nie trzeba nikogo przekonywać. Nasze zajęcia wychodzą naprzeciw zaspokojeniu naturalnej potrzeby ruchu, ale ukierunkowanej na rozwój takich cech motorycznych jak: zwinność, szybkość, siła, orientacja w przestrzeni i na sygnał, poczucie równowagi… ale także pozwalają na kształtowanie prawidłowej sylwetki dziecka, poprzez włączenie do programu zabaw z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz ćwiczeń zapobiegających powstawaniu i pogłębianiu się wad postawy.