500 650 220
15 ban15-new.jpg

Najważniejsze w naszym programie dydaktyczno-wychowawczym są
dwa zagadnienia :


1. Zbudowanie dobrych relacji między dzieckiem a personelem, ponieważ ufna więź w relacjach z bliskimi (w domu – rodzice, w żłobku – personel) jest podstawą rozwoju całego potencjału małego człowieka. Tylko takie warunki psychologiczne zapewniają dziecku poczucie bezpieczeństwa, dają odwagę do stawania się sobą, do budowania własnej odrębności, możliwości i wrażliwości.

2. Zapewnienie naszym wychowankom ruchu w najbogatszym zakresie przy zachowaniu bezpieczeństwa fizycznego. Ruch umożliwia dziecku poznawanie otaczającego świata oraz samego siebie, pobudza aktywność mózgu, zapewnia percepcyjny kontakt z otoczeniem, decyduje o całościowym rozwoju psycho – motorycznym dziecka.


Te dwa główne zagadnienia realizujemy przez odpowiednią organizację rytmu dnia uwzględniając pory snu i czuwania dzieląc zajęcia na:

  • aktywizujące rozwój sfery psycho- motoryczne,
  • aktywizujące rozwój sfery emocjonalnej,
  • koordynujące obydwie powyższe sfery,
  • zajęcia i zabawy kierowane i spontaniczne.

Edukacja w grupie dziecięcej przebiega w oparciu o miesięczne plany dydaktyczne oraz zestaw odpowiednio dobranych do wieku dzieci zabaw i zajęć dydaktycznych rozwijających wszystkie funkcje poznawcze oraz samodzielność dziecka.

W żłobku „AKADERO” odbywają się:
  • zajęcia ruchowe uwzględniające elementy ruchu rozwijającego, kształtujące umiejętności społeczne dziecka
  • zajęcia dydaktyczne
  • zajęcia muzyczne
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia z języka angielskiego